Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

III Edycja "Akademii Fascynującej Fizyki”

Organizator:

 1. Politechnika Łódzka
 2. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
 3. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej

I. Cele projektu „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”

CEL STRATEGICZNY:

 • ułatwianie nauki i pomoc w procesie uczenia się pozwalające na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, nawet tych najmniejszych, by każdy uczeń odnosił sukcesy na miarę swoich możliwości.

CELE OGÓLNE:

Uczeń biorąc udział w programie osiąga:

 • umiejętność kreowania ścieżki własnego rozwoju poprzez realizację postawionych celów,
 • osobistą satysfakcję z różnorodnych, podejmowanych przez siebie działań,
 • umiejętność twórczego myślenia i działania.

CELE SZCZEGÓLNE: 

 • stworzenie uczniom szczególnie uzdolnionym warunków harmonijnego rozwoju swoich zainteresowań i pasji,
 • położenie większego nacisku na myślenie twórcze niż odtwórcze,
 • zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów,
 • zachęcanie uczniów do wykonywania samodzielnych projektów związanych z ich zainteresowaniami,
 • uczenie umiejętności planowania swojej pracy,
 • inspirowanie uczniów do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej,
 • organizowanie pracy w grupach uczniów zdolnych,
 • zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • pomaganie w kształtowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianie wiary w swoje zdolności, wyrażanie zadowolenia z sukcesów,
 • uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami.

II. Przewidywane osiągnięcia i efekty rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”

Uczeń:

 1. Zna swoje preferencje sensoryczne, styl uczenia się, typ inteligencji, techniki organizacji materiału i wykorzystuje tę wiedzę w procesie uczenia się oraz rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań.
 2. Zna i wykonuje ćwiczenia, które przygotowują do efektywnych procesów myślowych i dobrej koordynacji, co pozwali na pełne wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego.
 3. Kreatywnie rozwiązuje problemy- przełamuje schematy i stereotypy, myśli nieszablonowo i rozwiązuje problemy, dostrzega związki między elementami wiedzy.
 4.  Dochodzi do praktycznych rozwiązań metodą prób i bledów niekoniecznie podpartych wiedzą teoretyczną z przedmiotu.
 5. Skutecznie porozumiewa się i efektywnie współdziała w zespole oraz jest odpowiedzialny za efekty pracy grupy.
 6. Zdobywa wiedzę posługując się technologią informacyjną oraz przedstawia zdobytą wiedzę publicznie.
 7. Uczestniczy i osiąga sukcesy w różnych zawodach, konkursach, przeglądach i turniejach.
 8. Uzyskuje oceny celujące z wybranych przedmiotów i świadectwa z wyróżnieniem.
 9. Swoją postawą daje dobry przykład i motywuje do działań innych członków społeczności szkolnej

III.  Uczestnicy projektu „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie gimnazjów (grupa gimnazjalna) lub szkół ponadgimnazjalnych (grupa ponadgimnazjalna).
 2. Każda grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.
 3. W przypadku gdy liczba potencjalnych uczestników „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii” przekroczy 20 osób, to przewiduje się  przeprowadzenie dodatkowej procedury rekrutacyjnej.
 4. Dla uczniów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii” zostanie utworzona lista rezerwowa ,z  której będą zapraszani do udziału   w miarę zwolnionych miejsc.
 5. Udział w „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii” dla osób zakwalifikowanych jest obligatoryjny i całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia z listy uczestników ucznia, który nie bierze czynnego i aktywnego udziału w pracach grupy.
 6. Zajęcia „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii” odbywać się będą zarówno na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej jak i w Planetarium i Obserwatorium Łódzkim.

IV.  Zgłoszenia udziału w „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”

 1. Organizatorzy zwracają się z prośbą do Dyrekcji wszystkich szkół o rozpowszechnienie wśród uzdolnionych uczniów idei „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”. Chcemy pomóc w rozwoju naturalnych uzdolnień Państwa uczniów, którzy, o czym jesteśmy głęboko przekonani, będą godnie reprezentować szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach.
 2. Uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę do dnia 24 października mailowo do pracownika naukowego Politechniki Łódzkiej dr Ewy Korzeniewskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć plik w formacie edytowalnym np. nazwisko.doc lub nazwisko.docx. Plik załącznika musi zawierać wypełnioną  tabelkę.
 4. Tabelka danych osobowych.
  Nazwisko i Imię                                                                                                                                                 
  Pełna nazwa szkoły  
  Twój email  
  Telefon kontaktowy  
  Twoje dotychczasowe osiągnięcia (średnia ocen z przedmiotów ścisłych, konkursy, olimpiady itp.)  
  Dlaczego chcesz brać udział w „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii”. Wymień proszę do 5. powodów. 1
  2
  3
  4
  5
  Twoje plany na przyszłość  
  Myślę, że jestem bardzo dobrym kandydatem ponieważ:  
 5. O miejscu i dacie pierwszego spotkania wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. Prosimy wtedy o potwierdzenie woli uczestnictwa.
 6. Uczestnicy „Akademii Fascynującej Fizyki i Astronomii” są zobowiązani śledzić stronę Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki: http://snf-lodz.edu.pl/. gdzie umieszczane będą bieżące informacje.

V.    Uwagi Końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji powyższych ustaleń.
 2. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie 607687467.
 3. Wszelkie prawa związane z „Akademią Fascynującej Fizyki i Astronomii” zastrzeżone.

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy