Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

XVII Konkurs Fizyczny „Fascynująca Fizyka” - poziom ponadpodstawowy

Organizator:

 1. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej
 2. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do głębszego zainteresowania się fizyką jako nauką empiryczną oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych). Niech udział w tym konkursie będzie dla wszystkich uczestników pierwszym krokiem na drodze do studiów fizycznych.

II. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Współorganizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

III. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej zgłoszony przez nauczyciela fizyki w danej szkole. Przewiduje się możliwość samodzielnego zgłoszenia się uczniów do konkursuKażdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

IV. Przebieg konkursu

 1. Pierwszym etapem konkursu są eliminacje szkolne. Do dnia 4 października 2021 roku należy przeprowadzić test (dołączony do regulaminu) i zgłosić do dalszego etapu wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 15 punktów z 30 możliwych lub pięciu najlepszych od każdego z nauczycieli. Prosimy o rzetelne przeprowadzenie eliminacji szkolnych. Uczniów do drugiego etapu prosimy zgłosić wykorzystując załączony  druk mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (telefon kontaktowy - 607687467).
 2. Drugi etap konkursu polega na rozwiązaniu serii krótkich zadań otwartych i uzupełnieniu karty odpowiedzi odpowiednimi wynikami. Drugi etap konkursu będzie przeprowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22) w dniu 15 listopada 2021 roku. Lista uczestników tego etapu konkursu będzie dostępna na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej odpowiednio wcześniej tj. nie później niż 14 dni przed terminem II etapu konkursu. Przystąpienie do II etapu uwarunkowane jest potwierdzeniem tożsamości poprzez okazanie legitymacji szkolnej oraz zarejestrowaniu się najpóźniej dzień wcześniej na stronie internetowej www.infimat.p.lodz.pl poprzez podanie następujących danych:
  * Adres email – który jest jednocześnie loginem
  * Hasło
  * Imię
  * Nazwisko
  * Numer PESEL
  * Nazwa szkoły
  * Imię i nazwisko Opiekuna (nauczyciela przygotowującego do konkursu)
  * Numer telefonu (na wypadek konieczności natychmiastowego kontaktu)

  Rejestracja w konkursie jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursowych.

 3. Trzeci etap konkursu polega na rozwiązaniu kilku zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk itp. Do etapu tego zostanie zaklasyfikowanych najwyżej  80 uczestników etapu drugiego. Zawody trzeciego etapu odbędą się w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na 10 stycznia 2022 roku. Lista uczestników tego etapu konkursu będzie dostępna na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej odpowiednio wcześniej. Do finału konkursu przechodzi 15 najlepszych uczestników. Osoby te uzyskują tytuł finalisty a Komisja konkursowa wystąpi do nauczyciela fizyki o ocenę celującą z fizyki na koniec danego roku szkolnego. Na tym etapie konkursu można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
 4. Finał konkursu odbędzie się na 23 marca 2022 roku w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Warunkiem udziału w finale jest:
  * samodzielne wykonanie oraz opracowanie dowolnego doświadczenia obrazującego „fascynujące” zjawisko fizyczne,
  * przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wykonanie oraz opracowanie doświadczenia.

  W trakcie finału komisja konkursowa złożona z 4 nauczycieli, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie oraz pracowników naukowych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, oceniać będzie: wartość merytoryczną oraz zasadność wyboru doświadczenia (4x4pkt), sposób prezentacji wyników (4x2pkt) oraz wnioski i uwagi wynikające z przeprowadzonego doświadczenia (4x2pkt), wyznaczenie określonej wielkości fizycznej lub zależności funkcyjnej (4x2pkt). Uczestnik może otrzymać maksimum 40 punktów.
 5. Laureaci konkursu uzyskają certyfikat uprawniający na mocy uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej nr 86/2019 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/2020.

V. Przebieg konkursu w przypadku ograniczenia pracy stacjonarnej szkół

Podstawową formą organizacji konkursu jest forma stacjonarna, jednak w przypadku ograniczenia pracy stacjonarnej szkół, konkurs w części bądź w całości zostanie rozegrany w formie zdalnej. W przypadku formy zdalnej testy lub zadania zostaną umieszczone na platformie konkursowej infimat.p.lodz.pl, gdzie uczniowie biorący udział w konkursie mają obowiązek rejestracji. W przypadku zadań projektowych lub doświadczalnych uczniowie przesyłają ustalone przez komisję konkursową wymagane pliki zawierające prezentacje, opisy,filmy bądź linki do plików na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O obowiązującej formie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani za pomocą komunikatu na stronie www.snf-lodz.edu.pl.

VI. Nagrody

Głównym sponsorem konkursów jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania.

VII. Zakres materiału obowiązujący na konkursie

Wszystkie zadania zostaną ułożone na podstawie obowiązującego aktualnie zestawu wymagań egzaminacyjnych zawartych w informatorze maturalnym z fizyki.

VIII. Postanowienia końcowe

Na pierwszych trzech etapach uczestnik może korzystać wyłącznie z własnych przyborów do pisania oraz dowolnego rodzaju kalkulatora z wyłączeniem programowalnego. Dopuszcza się również wykorzystanie tablic fizycznych zatwierdzonych przez CKE do użytku podczas egzaminu maturalnego. Finaliści mogą korzystać samodzielnie z dowolnego zestawu pomocy naukowych.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie (zaproszeni do Komisji przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej).

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy