Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

VIII Doświadczalny Konkurs Fizyczny „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie”

Organizator:

 1. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej

I. Cele konkursu

Główne cele konkursu to:

 • inspirowanie uczniów szkół wszystkich typów szkół do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata,
 • stwarzanie możliwości wykonania i prezentacji pięknych doświadczeń fizycznych ilustrujących podstawowe prawa natury,
 • stwarzanie możliwości wykorzystywania poznanych praw i zasad fizycznych w praktyce,
 • kształtowanie umiejętności opracowania danych doświadczalnych, oceny błędów pomiarowych, prezentacji wyników swoich doświadczeń na forum publicznym,
 • motywowanie uczniów do głębszego poznania praw fizyki,
 • propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik multimedialnych służących rozwojowi nauk ścisłych.

Niech udział w tym konkursie będzie dla wszystkich uczestników pierwszym krokiem na drodze do studiów ścisłych.

II. Organizatorzy

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej.

III. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który wykonana doświadczenie i przedstawi prezentacje z niego. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

IV. Przebieg konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, składające się z 1-3 osób. Każdy zespół wybiera swojego kapitana, który reprezentuje swój zespół na zewnątrz.
 2. Każdy zespół wybiera dowolną nazwę pod którą będzie występował w dalszej części konkursu.
 3. Zespół wybiera dowolne doświadczenie nad którym będzie pracował. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń co do tematyki eksperymentu.
 4. Podczas wykonywania eksperymentu kapitan zespołu odpowiada za pełną dokumentację przeprowadzonego eksperymentu tzn.:
  * wykonuje kilka zdjęć zestawu eksperymentalnego,
  * wykonuje serię zdjęć podczas przeprowadzania eksperymentu dokumentując najważniejsze momenty i zjawiska, kluczowe dla zrozumienia eksperymentu, 
  * wykonuje zdjęcia potwierdzające samodzielność wykonania niezbędnych pomiarów określonych wielkości fizycznych.
 5. Dokumentacja eksperymentu może być sfilmowana kamerą cyfrową. Zapis filmu musi być dokonany w ogólnie dostępnych formatach. Za brak możliwości odczytu pliku filmowego odpowiada zespół.
 6. Za tę część eksperymentalną (dokumentacja) można uzyskać maksimum 30 punktów.
 7. Zespół przygotowuje prezentację ilustrującą przebieg doświadczenia oraz przedstawia jego wyniki.
 8. Opracowanie wyników eksperymentu obejmuje:
  * wyznaczenie określonej wielkości fizycznej lub przedstawienie badanej zależności funkcyjnej,
  * wyznaczenie błędu pomiarowego wyznaczonej wielkości lub dyskusja otrzymanej zależności funkcyjnej,
  * wnioski i uwagi końcowe dotyczące przebiegu eksperymentu.
 9. Za tę część eksperymentu można uzyskać maksimum 30 punktów.
 10. Po zakończeniu eksperymentu i jego opracowaniu kapitan zespołu wysyła prezentację na CD w kopercie na adres:
  dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22
  90-924 Łódź
 11. Prezentacja musi zawierać tylko nazwę zespołu bez danych osobowych uczestników zespołu. Prezentacja zawierająca dane umożliwiające identyfikacje uczestników zespołu będzie dyskwalifikowana.
 12. W kopercie musi się znaleźć:
  * płytka z prezentacją i innymi niezbędnymi danymi,
  * mała podpisana nazwą zespołu koperta, w środku której znajdują się dane uczestników zespołu: nazwisko i imię, nazwa szkoły, nazwisko i imię opiekuna zespołu (o ile taki istnieje).
 13. Ostateczny termin nadesłania prezentacji mija 23 grudnia 2020 roku.

V. Ocenianie wstępne

 1. Komisja złożona z pracowników Politechniki Łódzkiej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej dokona oceny zakodowanych prezentacji uczestników konkursu przyznając od 0 do 60 punktów.
 2. Ocena prac zostanie dokonana przez poszczególnych członków komisji indywidualnie.
 3. Po nadesłaniu ocen prac przez wszystkich członków komisji zostanie opublikowana punktowa zespołów.
 4. Do finału wchodzi maksymalnie 15 najlepszych zespołów.
 5. Finaliści proszeni są o zarejestrowanie sie na stronie www.infimat.p.lodz.pl wypełniając następujące dane:
  * Adres email – który jest jednocześnie loginem
  * Hasło
  * Imię
  * Nazwisko
  * Numer PESEL
  * Nazwa szkoły
  * Imię i nazwisko Opiekuna (nauczyciela przygotowującego do konkursu)
  * Numer telefonu (na wypadek konieczności natychmiastowego kontaktu)

Rejestracja w konkursie jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursowych.

VI. Finał konkursu

 1. Finał konkursu zostanie rozegrany 24.03.2021 r. w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 2. Wszystkie zakwalifikowane zespoły przedstawią swoje prezentacje w czasie nieprzekraczającym 15 minut. Warunkiem koniecznym jest wykonanie doświadczenia samodzielnie w trakcie finału lub zaprezentowanie filmu potwierdzającego samodzielne wykonanie doświadczenia.
 3. W tej części konkursu komisja przyzna do 40 punktów (4 jurorów po max 10 pkt). Oceniana będzie przede wszystkim forma przedstawienia prezentacji (4x4pkt), stworzenie atmosfery zainteresowania pięknym doświadczeniem fizycznym (4x2pkt) oraz udzielanie fachowej odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji (4x4pkt).
 4. O końcowym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych na wszystkich etapach konkursu (maksimum 100 punktów).
 5. Podstawową formą organizacji finału konkursu jest forma stacjonarna, jednak w przypadku ograniczenia pracy stacjonarnej szkół, finał konkursu zostanie rozegrany w formie zdalnej.
  W tym przypadku uczniowie przesyłają ustalone przez komisję konkursową wymagane pliki zawierające prezentacje, opisy, filmy bądź linki do plików na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O obowiązującej formie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani za pomocą komunikatu na stronie www.snf-lodz.edu.pl

VII. Nagrody

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu zajmujący pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i sponsorów. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania.

VIII. Postanowienia końcowe

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie (zaproszeni do Komisji przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej).

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy