Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

Konkurs ten ma na celu przede wszystkim inspirowanie uczniów szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się fizyką jako nauką empiryczną oraz wykorzystywaniem poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych).

Cały konkurs składa się z 4 etapów odbywających się w szkole macierzystej oraz auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Regulamin konkursu

Wyszukiwarka

Partnerzy