Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

NOWY KONKURS!

Konkurs ten ma na celu przede wszystkim inspirowanie młodzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się matematyką oraz fizyką i chemią jako naukami empirycznymi oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych).

Regulamin konkursu

Zadania I etapu

Wyszukiwarka

Partnerzy