Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

Konkurs ten ma na celu przede wszystkim inspirowanie uczniów szkół wszystkich typów szkół do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata, kształtowanie umiejętności planowania eksperymentu, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, prezentowania otrzymanych wyników eksperymentów, stwarzanie możliwości wykorzystywania poznanych praw i zasad fizycznych w praktyce, motywowanie uczniów do głębszego poznania fizyki, propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik multimedialnych służących rozwojowi nauk ścisłych. Niech udział w tym konkursie będzie dla wszystkich uczestników pierwszym krokiem na drodze do studiów ścisłych.

Konkurs składa się z części polegającej na przygotowaniu prezentacji przedstawiającej wykonany eksperyment oraz finału, który odbędzie się w auli wydziału organizującego dany konkurs.

Regulamin konkursu - poziom podstawowy

Regulamin konkursu - poziom ponadpodstawowy

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy