Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. szerzenie idei właściwego nauczania fizyki,
 2. inspirowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania fizyki,
 3. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami fizyki,
 4. ułatwianie przepływu informacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie fizyki,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w dziedzinie fizyki zarówno w Polsce jak i na Świecie,
 6. zrzeszenie i reprezentowanie środowiska nauczycieli fizyki województwa łódzkiego.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów dla nauczycieli fizyki,
 2. organizowanie działalności informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania fizyki,
 3. współpraca z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania fizyki,
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem fizyki w kraju i za granicą,
 5. prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej, zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania stowarzyszenia.

Wyszukiwarka

Partnerzy