Category: First Step to Success

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych prowadzony dla platformie internetowej sprawdzający wiedzę z fizyki, matematyki, chemii oraz języka angielskiego dający możliwości ciągłego sprawdzania swojej wiedzy