Drodzy uczestnicy konkursów.
Zapraszamy serdecznie osoby, które zakwalifikowały się do finałowych rozgrywek w następujących terminach:

20 marca 2024 godz. 8.30 – Fascynująca Fizyka poziom ponadpodstawowy
(sala konferencyjna WEEIA PŁ)
20 marca 2024 godz. 12 – Fascynująca Fizyka poziom podstawowy 
(sala konferencyjna WEEIA PŁ)

25 marca 2024 godz. 9
First Step to Nobel Prize (wydziałowa sala komputerowa)
25 marca 2024 godz. 12 First Step to Fields Medal (wydziałowa sala komputerowa)
27 marca 2024 godz. 12 First Step to Success (wydziałowa sala komputerowa)


Spotykamy się przed szatnią w budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej 15 minut
przed rozpoczęciem ostatnich etapów. Każdy z uczestników powinien mieć z sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Ze względu na remont korytarza głównego wejście do budynku jest od ul. Wólczańskiej lub boczne wejście do budynku od strony ul. Stefanowskiego