Przedstawiamy regulamin konkursu First Step to Nobel Prize z fizyki dla szkół ponadpodstawowych do pobrania

Rozgrywki odbywają się na platformie internetowej www.infimat.p.lodz.pl

Terminarz rozgrywek:

025.09.2023 r.-8.10.2023r.Sesja próbna nie liczona do punktacji
109.10.2023 r.Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje
213.11.2023 r.Jak wyżej +ciągi, trygonometria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
311.12.2023 r.Jak wyżej + planimetria, kombinatoryka, teoria prawdopodobieństwa, elementy statystyki opisowej
408.01.2024 r.Jak wyżej + stereometria, rachunek różniczkowy
504.03.2024 r.Całość wymagań egzaminu maturalnego.
625.03.2024 r.Finał – Całość wymagań egzaminu maturalnego.
704.2024 r.Zakończenie – rozdanie nagród